P OFFICE

Khách hàng             : anh Minh

Năm hoàn thành     : 2020 –

Địa điểm                 : Tp.Hồ Chí Minh

Diện tích tầng trệt  : 80 m2

Số tầng                  : 1

Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây dựng.

Tác giả: CTA Ngày đăng :7 Tháng Sáu, 2020

 • TUYEN LAM VILLA

  Ý tưởng thiết kế nội thất cho villa view hồ…

 • P OFFICE

  Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây…

 • THO HOUSE

  Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây…

 • TRANG HOUSE

  Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây…

 • BREATH HOUSE

  Ngôi nhà nằm trong một khu vực có nhiều kênh…