• Am house

  Tạp chí Nhà Đẹp 08/2020

 • Wall House

  Tạp chí Nhà Đẹp 03-2020

 • Cloud

  Tạp chí Nhà Đẹp 05-2020

 • T House

  Tạp chí Nhà Đẹp 11-2017

 • The Fisrt

  Tạp chí Nhà Đẹp 06-2016

  • TUYEN LAM VILLA

   Ý tưởng thiết kế nội thất cho villa view hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

  • P OFFICE

   Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây dựng.

  • THO HOUSE

   Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây dựng.

  • TRANG HOUSE

   Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây dựng.

  • BREATH HOUSE

   Ngôi nhà nằm trong một khu vực có nhiều kênh rạch với hệ cây xanh,…