THO HOUSE

Khách hàng           : anh Thọ

Năm hoàn thành    : 2020 –

Địa điểm                : Gia Lào, Đồng Nai

Diện tích tầng trệt  : 127 m2

Số tầng                  : 2

Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây dựng.

Tác giả: CTA Ngày đăng :6 Tháng Sáu, 2020

 • TUYEN LAM VILLA

  Ý tưởng thiết kế nội thất cho villa view hồ…

 • P OFFICE

  Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây…

 • THO HOUSE

  Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây…

 • TRANG HOUSE

  Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây…

 • BREATH HOUSE

  Ngôi nhà nằm trong một khu vực có nhiều kênh…