TRANG HOUSE

Khách hàng              : Chị Trang

Năm hoàn thành      : 2020 –

Địa điểm                  : Tây Ninh

Diện tích xây dựng  : 75 m2

Số tầng                    : 2

Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây dựng.

Tác giả: CTA Ngày đăng :6 Tháng Sáu, 2020

 • TUYEN LAM VILLA

  Ý tưởng thiết kế nội thất cho villa view hồ…

 • P OFFICE

  Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây…

 • THO HOUSE

  Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây…

 • TRANG HOUSE

  Công trình đang trong quá trình thiết kế và xây…

 • BREATH HOUSE

  Ngôi nhà nằm trong một khu vực có nhiều kênh…